Appen Saemesth!

Vi har utviklet en lommeparlør-app for Sametinget. Denne parløren er ment som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest. Her er [...]

Vi har gitt ut appene Sánit for kunde

Vi har gitt ut 4 apper på nordsamisk for kunde. Appene har fått navnene Sánit 1, Sánit 2, Sánit 3 og Sánit 4. Hver app har to spill/interaktive opplevelser [...]

Ny app på vei

Vi har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og Nordland Fylkeskommune til å utvikle en app for barn på nordsamisk. Temaet i appen er natur og miljø. Appen lanseres i [...]

Vedlikeholdssystem for boligbyggelag

Vi har utviklet et web-basert vedlikeholdssystem for et boligbyggelag. Her kan kunden registrere vedlikehold som må utføres og ha en oversikt over utført vedlikehold.

Latest News!

Lots to do lately so the updates on the website have been postponed. Dittdesign got a new office and new apprentice in August: D If you are in the [...]

Pågående prosjekt

Dittdesign holder på med mange spennende oppdrag for kunder og enkelte egne prosjekt. Det kan ikke sies så mye om prosjektene, men vi ser at flere kunder ønsker å [...]

Ongoing Projects

Dittdesign has many exciting assignments for customers and individual projects. There can not be said so much about the projects, but we see that more customers want to develop [...]

Troll Olav

Troll Olav kom ut for mange år siden, men behøvde en remake. Dittdesign fikk oppdraget :) Hele appen ble laget på nytt og flotte animasjoner og spennende effekter ble [...]

Troll Olav app

Troll Olav was released many years ago, but needed a remake. Dittdesign got the assignment :) The whole app was rebuilt and great animations and exciting effects were added. [...]

Load More Posts
Go to Top