Design av annonser

Dittdesign designet annonser for nettbutikken www.fikle.no. Annonsene ble benyttet på Facebook og Instagram. Dittdesign stod for produktfotografering, design og bilderedigering.    

Ad design

Dittdesign designed ads for the online store www.fikle.no. The ads were used on Facebook and Instagram. Dittdesign was responsible for product photography, design and image editing.     [...]

Logo design

Dittdesign designed a simple font logo on black background for the web shop www.fikle.no. Simple and stylish.    

Utviklet nettbutikk

Dittdesign kan også utvikle nettsider for kunder. Nettbutikken www.fikle.no ble utviklet ved å benytte Wordpress og WooCommerce. Vi benytter Wordpress når vi utvikler nettsider. Dette gjør at vi sparer [...]

Webshop developed

Dittdesign can also develop web pages for customers. The online store www.fikle.no was developed using Wordpress and WooCommerce. We use Wordpress when we develop web pages. This means that [...]

Utviklet nettside

Dittdesign har redesignet nettsiden sin ved å bruke Wordpress. Vi benytter Wordpress når vi utvikler nettsider. Dette gjør at vi sparer tid og kundene sparer penger.    

Load More Posts
Go to Top