Dittdesign designet annonser for nettbutikken www.fikle.no. Annonsene ble benyttet på Facebook og Instagram.

Dittdesign stod for produktfotografering, design og bilderedigering.