Vi har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og Nordland Fylkeskommune til å utvikle en app for barn på nordsamisk. Temaet i appen er natur og miljø. Appen lanseres i løpet av 2020.