Vi har utviklet en lommeparlør-app for Sametinget. Denne parløren er ment som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest. Her er ingen tung grammatikk, bare mer eller mindre nyttige fraser. Det er bare å hoppe ut i det. Parløren er laget i forbindelse med kampanjen «Snakk samisk te’ mæ!»