Applikasjon for Sametinget til iOS og Android der barnet (eller en voksen) kan høre forskjellige ord og setninger på flere samiske språk.

Se video