Før man setter i gang med å utvikle apper eller system er det viktig å sette opp et diagram slik at man får en ryddig oversikt over alle funksjonene. Bildet er gjort utydelig siden dette er et pågående prosjekt.