Vedlikeholdssystem for boligbyggelag

Vi har utviklet et web-basert vedlikeholdssystem for et boligbyggelag. Her kan kunden registrere vedlikehold som må utføres og ha en oversikt over utført vedlikehold.