Pågående prosjekt

Dittdesign holder på med mange spennende oppdrag for kunder og enkelte egne prosjekt. Det kan ikke sies så mye om prosjektene, men vi ser at flere kunder ønsker å [...]

Ongoing Projects

Dittdesign has many exciting assignments for customers and individual projects. There can not be said so much about the projects, but we see that more customers want to develop [...]

Troll Olav

Troll Olav kom ut for mange år siden, men behøvde en remake. Dittdesign fikk oppdraget :) Hele appen ble laget på nytt og flotte animasjoner og spennende effekter ble [...]

Troll Olav app

Troll Olav was released many years ago, but needed a remake. Dittdesign got the assignment :) The whole app was rebuilt and great animations and exciting effects were added. [...]

Go to Top