Personverserklæring Saemesth!

BRUKERDATA

Denne appen samler ikke informasjon fra, eller om en bruker, inkludert enhetsinformasjon.

 

PERSONLIG OG SENSITIV INFORMASJON

Appen lagrer ikke personlig identifiserende informasjon, økonomisk informasjon, betalingsopplysninger, autentiseringsinformasjon, telefonkataloger/kontaktlister, SMS- og anropsrelaterte data, sensordata fra mikrofon og kamera, Geo-lokasjoner samt sensitive enhets- eller bruksdata.

Appen henter ord og setninger fra en ekstern database og denne databasen synkroniseres med databasen som er lagret på din enhet. Du kan legge til dine egne favoritt-ord og disse lagres lokalt på din enhet så ingen har tilgang på denne informasjonen.

 

INTERNETT TILGANG

For å kunne synkronisere og oppdatere ord-databasen på din enhet samt spille av lyd-filer, kreves det tilgang til internett. Dersom appen ikke har tilgang til internett vil appen fungere, men du vil ikke kunne oppdatere ord-databasen når det legges til nye ord og setninger i fremtiden. Uten internettilgang vil du heller ikke kunne spille av lyd-filene knyttet til enkelte ord/setninger.

 

 

Om du har noen spørsmål, kontakt oss:

www.dittdesign.no

 

---------