Design av annonser

Dittdesign designet annonser for nettbutikken www.fikle.no. Annonsene ble benyttet på Facebook og Instagram.

Dittdesign stod for produktfotografering, design og bilderedigering.

 

 

2017-06-29T15:35:44+00:00